به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اکبر محمدی با بیان اینکه 89 کیلومتر از قنوات استان از محل اعتبارات سال 1400 مرمت و بازسازی شد، گفت: طول قنوات استان در مجموع چهار هزار کیلومتر است که نزدیک به 30 درصد آن احیاء و مرمت شده و مابقی نیازمند مرمت است و تاکنون حدود سه هزار ۶۰۰ رشته قنات در استان حداقل یک مرتبه مرمت شده اند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ تاکنون مبلغ 38 میلیارد و 440 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به مرمت و بازسازی قنوات استان اختصاص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین تعداد قنوات کشور در استان خراسان جنوبی با 6983 رشته وجود دارد.

محمدی عنوان کرد: با مرمت و بازسازی قنوات، سالانه به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد آبدهی قنوات افزایش می یابد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به طرح آبخیز تا جالیز اظهار داشت: این پروژه با همکاری معاونت آب و خاک وزارت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در کشور آغاز شده و پیگیر تامین اعتبار و اجرایی شدن طرح آبخیز تا جالیز در استان هستیم.