به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مسئول آموزش عقیدتی حوزه نمایندگی حوزه ولی فقیه  سازمان از برگزاری مسابقات قرائت و ترتیل وحفظ قرآن در  رشته‌های مختلف و همچنین اذان خبر داد و گفت: مسابقات قرآن و اذان ویژه خاونواده، فرزندان و همکاران خانواده بزرگ کشاورزی استان با حضور ۴0 نفر شرکت کننده برگزار گردید.

وی بیان کرد: مسابقات قرآن در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل و اذان در دو گروه آقایان و بانوان با حضور۴0 شرکت کننده، در سازمان جهادکشاورزی استان برگزار گردید.

حجت‌الاسلام علی یوسفی افزود: یکی از بخش‌های مسابقات حفظ قرآن برای پنج جزء و ۱۰ جزء برگزار گردید.

وی ادامه داد: قرائت تحقیقی و همچنین قرائت تقلیدی نیز از دیگر بخش‌های مسابقات برای  برادران شرکت کننده بود.

مسئول آموزش عقیدتی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان  جهادکشاورزی اظهار کرد: پس از داوری در دو گروه نفرات برتر هر رشته بعنوان برگزیده انتخاب و به مرحله منطقه‌ای اعزام خواهند شد.