به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مسابقات مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن و همچنین اذان خانواده بزرگ کشاورزی استان در دو گروه آقایان و بانوان در نمازخانه و سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی برگزار و با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

این مسابقات در بخش های مختلف حفظ، قرائت قرآن، اقامه اذان، قرائت تحقیقی، قرائت تقلیدی و ترتیل برگزار و نفرات برتر هر رشته مشخص و به شرح ذیل به مرحله منطقه ای راه یافتند؛

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته انتخابی

رتبه

1

آقای مهدی عبدالهی

ترتیل

اول

2

آقای علی امیرزاده

اذان

اول

3

آقای رسول وکیل زاده

قرائت تحقیق

اول

4

آقای محمدجواد یوسفی

قرائت تقلیدی

اول

5

خانم عادله زراعتگر

حفظ 10 جزء

اول

6

خانم ریحانه یوسفی

حفظ 5 جزء

اول