به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه از صید ماهی گرم آبی در بزرگترین مزرعه پرورش ماهی این شهرستان خبر داد.

محمدرضا زرگری گفت: با توجه به اتمام دوره پرورش ماهی در استخر پرورش ماهی یک هکتاری مجتمع بیدمشک شهرستان سربیشه، صید حدود ۳ تن ماهی گرم آبی انجام شد.

وی افزود: پس از ضدعفونی استخر مجددا رهاسازی بچه ماهی انجام خواهد شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه اظهار داشت: پیش بینی می گردد شهرستان سربیشه با ۲۵ باب استخر پرورش ماهی حدود ۱۶۸ تن  ماهی تولید و روانه بازار مصرف نماید.