به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، اکبر محمدی از برگزاری نشست مشترک با بنیاد علوی خبر داد و گفت: در جلسه مذکور در خصوص آنالیز بهای قنوات در سال ۱۴۰۲ و نحوه پرداخت و مشارکت سازمان، بنیاد علوی و مالکین در طرح احیاء و مرمت قنوات بحث و تبادل نظر شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در ادامه خواستار مساعدت بنیاد علوی در اجرای پروژه های آب و خاک سایر شهرستان های استان شد که نماینده بنیاد علوی نیز در این خصوص قول مساعد داد.