به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری از کسب رتبه هفتم در رفع تداخلات اراضی به حجم عملیات ۱۲۶ هزار هکتار در سال گذشته خبر داد و افزود: «دولت سیزدهم مدافع ویژه حریم کشاورزی استان است.»

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای حمایت از عناب و زرشک در استان، گفت: «خرید توافقی عناب و زرشک، تولید محصولات دانش‌بنیان عناب و زرشک، کمک به راه‌اندازی کارخانه‌های فراروی محصولات، سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی بورس عناب و زرشک و مبارزه عمومی با زنگ جارویی زرشک از جمله برنامه‌های دولت برای یان مهم بوده است.»

وی در ادامه در خصوص عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی در دولت سیزدهم اظهار کرد: «سطح زیر کشت محصولات باغی به جز زعفران در سال ۱۴۰۰، میزان ۷۳ هزار و ۷۵۱ هکتار بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۱ هزار و ۸۹۹ هکتار افزایش‌یافته است. همچنین سطح زیر کشت بارور باغی به جز زعفران از ۵۹ هزار و ۵۴۰ هکتار به ۶۴ هزار و ۶۹۰ هکتار در سال گذشته افزایش‌یافته است.»

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان کل تولیدات باغی به جز زعفران ۱۹۶ هزار تن در سال ۱۴۰۰ بوده که به ۲۰۵ هزار تن افزایش‌یافته است، افزود: «میزان تولید زعفران از ۳۰ تن به ۴۰ تن افزایش‌یافته و سطح گلخانه نیز در سال ۱۴۰۰، ۸۳ هکتار بوده که به 6/84 هکتار افزایش‌یافته است».

جعفری از افزایش میزان کل تولیدات زراعی از ۷۰۳ هزار تن به ۷۶۲ هزار تن خبر داد و ادامه داد: «میانگین تولید در بخش زراعت از ۹ هزار و ۹۵۷ کیلوگرم در هکتار به ۱۰ هزار و ۶۹۱ کیلوگرم در هکتار افزایش یافته و عملکرد گندم از یک هزار و ۸۴۳ کیلوگرم در هکتار به دو هزار و ۸۵۱ کیلوگرم در هکتار و عملکرد جو از یک هزار و ۶۸۶ کیلوگرم در هکتار به دو هزار و ۸۱۱ کیلوگرم در هکتار در سال گذشته ارتقا یافته است.

وی با اشاره به افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در خراسان جنوبی، گفت: «این مهم از 27/2 درصد در سال ۱۴۰۰ به 39/2 درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش‌یافته است».

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تولید ۱۵ هزار و ۹۵۰ تن گوشت قرمز، تولید ۱۱۴ هزار و ۲۸۸ تن شیر، ۴۱ هزار و ۶۳ تن گوشت طیور، ۳۰ هزار و ۹۲۷ تن تخم‌مرغ، ۲۵۰ تن عسل، یک هزار و ۵۸۰ تن ماهی در استان خراسان جنوبی خبر داد و گفت: «تولیدات استان در این بخش‌ها با افزایش چشمگیری در دولت سیزدهم مواجه بوده است».

وی از افزایش تولید ماهیان زینتی از ۶۵۰ هزار قطعه به ۱۷۰۰ هزار قطعه در استان خراسان جنوبی خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در خصوص سیستم‌های نوین آبیاری، عنوان کرد: «راندمان آبیاری از 16/48 درصد در سال ۱۴۰۰ به 34/48 درصد در سال گذشته افزایش‌یافته است.

جعفری از انتقال آب با کانال و لوله به میزان ۱۰ کیلومتر خبر داد و گفت: «سیستم‌های آبیاری نوین در سال گذشته در سطح سه هزار و ۴۸۳ هکتار اجرا شده است.