به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز شنبه (6 خرداد) جلسه کمیته راهبری میوه ایام پایانی سال به ریاست دکتر جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور نمایندگان بازرسی کل، استانداری، صنعت و معدن و مدیریت تعاون روستایی استان برگزار گردید و بررسی کامل زوایای اجرای طرح تنظیم بازار میوه نوروز 1402 با حضور اعضاء کمیته راهبری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه رضوی مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گزارش مبسوط از نحوه اجرای عملیات تأمین، ذخیره‌ سازی و توزیع میوه ارائه و با اشاره به روش اجرای موفقیت آمیز طرح که با درایت و بررسی همه جوانب توسط وزارت جهاد کشاورزی و تلاش و مدیریت موفق سازمان مرکزی تعاون روستایی در کل کشور اجرایی شده است ، ازکلیه دست اندرکاران اجرایی طرح تشکر نمودند .

در ادامه این جلسه که با حضور نمایندگان بازرسی کل ، استانداری ، صنعت و معدن ، تعاون روستایی و به ریاست دکتر جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید ، گزارش مبسوطی از بررسی های بازرسی کل در خصوص اجرای دقیق دستورالعمل فنی و اجرایی توسط نماینده محترم بازرسی کل ارائه گردیده و در ادامه کلیه اعضاء کمیته راهبری نتیجه بررسی های خو را در اینخصوص ارائه نموده و  بر انجام دقیق و موثر طرح صحه گذاشتند  .

در این جلسه دکتر جعفری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و رئیس کمیته راهبری میوه ،موفقیت و رضایت عمومی ایجاد شده را مرهون تلاشهای  کلیه دست اندرکاران اجرایی دانسته و از زحمات مدیریت تعاون روستایی استان تشکر کرد.

وی با تشکر از تلاشهای انجام شده در زمینه استفاده از  توان بخش خصوصی در اجرای  برنامه های تنظیم بازار دولت ، اقدام صورت گرفته را نتیجه بارز اعتماد به این ظرفیت دانسته و  تاکید نمودند لازم است تمام ابعاد اجرایی این طرح موفق بصورت کامل تبیین گردد . 

در پایان این جلسه مباشر محترم اجرای طرح تنظیم بازار میوه آقای غلامرضا مفاخر نیز ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی  در جهت انجام اینگونه طرح ها  گزارش کاملی از اقدامات انجام شده ارائه  نمودند که از زحمات  ایشان تقدیر و تشکر گردید.