به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از هزار و 532 تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شد.

احمد بیکس افزود: از این میزان هزار و 385 تن کود اوره، 113 تن کود فسفاته،  34 تن کود پتاسه بوده است.