به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، در جلسه کمیته راهبری میوه ایام پایانی سال از تلاش های آقای مفاخر بعنوان مباشر فعال در خرید و توزیع میوه تجلیل گردید.

در این جلسه از طرف دکتر جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان بازرسی استان، و مدیریت تعاون روستایی استان، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و همچنین نمایندگان استانداری و سازمان صمت از پیگیری های آقای مفاخر برای نگهداری و توزیع بموقع میوه شب عید و ایام نوروز تشکر و قدردانی گردید.

در بررسی نحوه تامین، نگهداری و به ویژه توزیع مناسب میوه در ایام پایانی سال گذشته و نوروز، کمیته راهبری با توجه به بررسی های میدانی و به دلیل همکاری مناسب و عملکردمثبت در کلیه شهرستان های استان به لحاظ میزان مناسب توزیع و عدم کمبود میوه از مباشر میوه تقدیر گردید.

سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده استان نیز در بررسی میوه از نظر کیفیت و قیمت با سایر استان ها، توزیع میوه در خراسان جنوبی را بسیار مطلوب ارزیابی کرده است.

شایان ذکر است در ایام پایانی سال و نوروز 1402  و : بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم بازار استان میزان 295 تن میوه برای شب عید در استان ذخیره سازی و توزیع شد. این میوه ها شامل ۵۰ تن سیب زرد، ٨٠ تن سیب قرمز، ١١۵ تن پرتقال والنسیا، ۵٠ تن تامسون بود.