به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 10 شرکت تولید کننده کودهای شیمیایی از استان‌های مختلف در همایشی یک روزه به معرفی محصولات خود در خراسان جنوبی پرداختند.

احمد بیکس افزود: حضور این شرکت‌ها در استان و ارائه محصولاتشان موجبات رونق سرمایه گذاری و معرفی این محصولات را برای استفاده‌های کاربردی مهیا می‌کند.

وی ادامه داد: با هدف خودکفایی در تولید کودهای کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان داخلی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با برگزاری سلسله همایش‌هایی، تولیدکنندگان کودهای شیمیایی مورد تأیید را به منظور حمایت از تولید داخلی و استفاده کشاورزان از محصولات متنوع و استاندارد به کارگزاران خود در سراسر کشور معرفی می‌کند.

گفتنی است در این همایش با حضور مدیر بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در خصوص بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های، شرکت کننده بحث و تبادل نظر و در پایان از مدیران این شرکت‌ها تقدیر شد.