به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز چهارشنبه (10 خرداد) جلسه شورای راهبری استان به ریاست دکتر قناعت استاندار و با حضور دکتر جعفری رئیس سازمان جهادکشاورزی و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید.

پیش بینی بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری در سطح استان، پیگیری اجرای برنامه های ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی، ارتقای کیفیت خدمات دولتی بمنظور افزایش رضایتمندی مردم و کاهش هزینه ها، برنامه ریزی برای توانمندسازی و بهسازی و آموزش و مدیران و کارکنان دولت و همچنین ترویج و توسعه بهره وری در نظام اداری و بخش های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان از مهمترین مباحث شورای راهبری توسعه مدیریت استان می باشد.