به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، جلسه اطلاعات توصیفی و مکانی قنوات استان با حضور دکتر جعفری رئیس سازمان، مدیر آب و خاک سازمان، کارشناسان و اعضای جلسه برگزار گردید.

 مهدی جعفری رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از همکاری، تلاش‌ها و پیگیری های  کلیه همکاران آب و خاک و امور فنی و مهندسی ستاد و شهرستان های استان تشکر کرد و گفت: این عزم و همت جهادی در اجرای مطلوب پروژه ها و هزینه کرد اعتبارات تخصیصی همچنان ادامه پیدا کند که خدمات ارزنده ای شامل بهره برداران در این حوزه گردد.

در ادامه جلسه مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از ثبت اطلاعات قنوات در سامانه اطلاعات توصیفی و مکانی قنوات که منجر به کسب رتبه نخست استان خراسان جنوبی در کشور گردیده است، اظهار داشت: کلیه اطلاعات در سامانه مذکور تکمیل شود،که همکاران علاوه بر سامانه اطلاعات مکانی قنوات نسبت به پیگیری ثبت مشخصات سایر پروژه های آب و خاک نیز پیگیری لازم مبذول نمایند.

 وی در ادامه ضمن ارائه راهنمایی های لازم جهت نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته فصل یک قنوات به شهرستانها، بیان کرد: که شهرستان ها در خصوص در نظر گرفتن  درصدی از  اعتبارات جهت مرمت و بازسازی قنوات آسیب دیده از سیلاب تمهیدات لازم بعمل آورند.

در ادامه جلسه ناظر عالی قنوات استان نیز مطالبی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد و همچنین نرم جدید هزینه کرد مرمت و بازسازی قنوات و همچنین بهره گیری از ظرفیت انجمن صنفی مقنیان استان بیان نمودند.

 در ادامه جلسه کارشناس GIS مدیریت آب و خاک سازمان آموزش های لازم جهت ثبت اطلاعات مکانی توصیفی قنوات در سامانه مذکور را به کاربران سامانه ارائه نمود.

در پایان جلسه نیز پس از ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات سایر همکاران جمعبندی لازم جهت پیگیری انجام شد.