به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه  ازبرداشت ۱۱۹۳۲ کیلو گرم در هکتار محصول گندم توسط کشاورز بخش درح در شهرستان سربیشه خبرداد .

محمدرضا زرگری گفت: شکستن رکورد تولید گندم شهرستان با تولید ۱۱۹۳۲ کیلو گرم در هکتار توسط کشاورز پرتلاش بخش درح ، علی رغم تداوم خشکسالی و خسارت سرما به مزارع غلات و با توجه به پذیرش  کشاورز در اجرای نکات فنی آموزشی و ترویجی اعم از آماده سازی صحیح زمین و استفاده از تکنولوژی تسطیح ماهواره ای، استفاده از بذر گواهی شده، کشت بموقع، مدیریت اصولی مزرعه و توجه به اهمیت تغذیه مزرعه و بهره گیری از کمباین های مدرن جهت برداشت محصول صورت گرفته است.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه  افزود : کشاورز توانمند و زحمتکش این منطقه توانست رکورد تولید ۱۱۹۳۲ کیلوگرم گندم در هکتار را به نام خودش ثبت نماید و رکورد قبلی این محصول که ۹۱۴۰ کیلوگرم در هکتار و مربوط به کشاورز همین منطقه بوده به میزان ۲۷۹۲ کیلوگرم در هکتار افزایش دهد.

شایان ذکر است میانگین عملکرد برداشت گندم در شهرستان ۳ تن در هکتار می باشد.