در صورتی که در بهار هوا گرم شود و سپس یخبندان رخ دهد باعث خسارت به کلزا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و به نقل از ایسنا، مریم جوادی بایگی، با اشاره به اینکه کلزا محصول مناطق معتدل است، گفت: درجه حرارت پایه برای این گیاه پنج درجه سانتی گراد و درجه حرارت مطلوب 30-25 درجه است.

وی افزود: چرخه زندگی کلزای پاییزه دارای دو مرحله است، مرحله رویشی که اندامهای رویشی در پاییز شکل می‌گیرند و با گذشت مرحله خواب زمستانه در اوایل بهار رشد مجدد را آغاز کرده که مراحل رشد زایشی انجام می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی سربیشه با بیان اینکه کلزا در پاییز به تدریج سازگاری خود را با سرما افزایش می‌دهد، تصریح کرد: رکود زمستانه از زمانی که درجه حرارت روزانه زیر دو درجه می‌رسد شروع و در بهار زمانی که هوا پنج درجه سانتی گراد رسید پایان می‌پذیرد.

جوادی بایگی ادامه داد: در صورتی که در بهار هوا گرم شود و سپس یخبندان رخ دهد باعث خسارت به این محصول می‌شود.

وی یادآور شد: بستگی به مرحله رشد و نمو و درجه سازگاری و رقم کلزا ، این محصول سرمای منفی 20 تا منفی 15 را تحمل می‌کند و در حالتی که زمین از برف پوشیده شده است تحمل به سرما در دمای پاییز تر را نیز دارد.

مدیر جهادکشاورزی سربیشه اضافه کرد: دمای منفی 7 تا منفی 15 درجه سانتی گراد برای برگها کشنده است اما گیاهانی که سیستم ریشه‌ای توسعه یافته ای دارند و نقاط رشد توسط برگه پوشیده شده است، در دمای پایین نیز زنده می‌مانند.

جوادی بایگی تاکید کرد: کشت زودهنگام کلزا ، استفاده از کودهای پتاس، سوپرفسفات تریپل در زمان کشت و استفاده از کود پتاس و هیومکس با آبیاری در طول دوره رویشی برای افزایش رشد و مقاومت گیاه به سرما بسیار موثر است.

مدیر جهادکشاورزی سربیشه گفت: همچنین آبیاری قبل از یخبندان در کاهش خسارت سرمازدگی کلزا بسیار موثر است