به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پورمطلق ظهریکشنبه(17 دی) در گردهمایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در عرضه و تقاضای شیر شتر، با اشاره به ایجاد میز خدمت در خصوص حل مشکلات شترداران استان گفت: یکی از مسایل جدی و مهم در حوزه کشاورزی استان رسیدگی به مشکلات بهره برداران این بخش در تمامی زمینه ها می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: ما از نزدیک با مشکلات شترداران استان آشنا هستیم اما این نشست در خصوص ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این موانع است.

وی به تخصیص سهمیه جو از طریق اتحادیه های عشایری و دامداران آریان اشاره کرد و گفت: راه اندازی تعاونی شترداران در شهرستان ها برای پیگیری مطالبات این عزیزان، یکی از راههایی است که می تواند تعامل خوبی را بین متولیان بخش کشاورزی که ما هستیم و شترداران استان ایجاد کند تا با حضور خود این قشر زحمت کش، به بررسی مسایل مربوط به شترداران استان بپردازیم.

ولی پورمطلق عنوان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی های چندین ساله، می توان از بذور مختلف نظیر بذر خارشتر و یا گیاه آنغوزه برای تأمین خوراک مورد نیاز شتر استان پرداخت.

وی همچنین اضافه کرد: بذر خارشتر به آب دهی زیادی نیاز ندارد و در همان ابتدای کاشت باید دو دوره، آب مورد نیاز آن تأمین شود و بعد بعنوان مراتعی جهت چرای شتر، به بهره برداری برسد. ضمن اینکه با همزمان سازی کاشت خارشتر با دوره های بارندگی، نیاز آبی آن کمتر نیز می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از در اختیار گذاشتن رایگان بذر خارشتر و گیاه آنغوزه برای شترداران خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو بذر خارشتر بالغ بر 800هزار ریال و همچنین گیاه آنغوزه برای هر کیلو بالغ بر 200هزار ریال است که ما بر حسب میزان کاشت، آن را بصورت رایگان در اختیار شترداران استان قرار می دهیم.

ولی پور مطلق افزود: برای رفع بخشی از مشکلات شترداران استان تسهیلات 6 درصدی ویژه کشاورزی را برای افرادی که به لحاظ منابع آبی یا آبشخور شتر با مشکل روبرو هستند، در نظر گرفته ایم که به آنها اختصاص خواهد گرفت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در بخشی از صحبت های خود به مدیران شهرستان ها و مدیران عامل اتحادیه های شتر داران تأکید کرد: با کمک شترداران هر منطقه لکه های مناسب برای کشت و بهره برداری بعنوان مراتع، پیدا و معرفی نمایند تا اقدامات لازم بر روی آن لکه ها صورت پذیرد.

وی در پایان با بیان اینکه ما تمام تلاش خود را برای رفع موانع و مشکلات شترداران استان انجام خواهیم داد، افزود: با هماهنگی های بعمل آمده با شرکت های فرآورده های لبنی، مقرر گردیده که آنها شیر شتر را به ازای هر کیلو به قیمت 70 هزار ریال خریداری نمایند.