به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در خرداد ماه سال جاری بیش از هزار و 48 تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شد.

احمد بیکس افزود: از این میزان 841 تن کود اوره، 121 تن کود فسفاته،  86 تن کود پتاسه بوده است.