به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امور سرمایه گذاری سازمان گفت: اعطای تسهیلات ریالی حوزه کشاورزی در دو ردیف آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 1402 ابلاغ گردید.

علی رحیمی با بیان اینکه این تسهیلات در دو بخش سرمایه ای و سرمایه در گردش به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود، افزود: نرخ سود این تسهیلات در ردیف آب و کشاورزی 21.5 و در ردیف صنایع تبدیلی و تکمیلی 22 درصد می باشد.

وی اظهار داشت: دوره تامین مالی تسهیلات سرمایه ای حداکثر 84 ماه و مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش آب و کشاورزی حداکثر 24 و صنایع تبدیلی و تکمیلی 12 ماه می باشد.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با عنایت به شناور بودن اعتبارات مذکور در مناطق کمتربرخوردار کشور، لازم است متقاضیان در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک و مجوزهای لازم در سامانه تسهیلاتی وزارت جهاد کشاورزی (سیتا) اقدام و پیگیری های لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها بعمل آورند.