به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، در راستای آسان سازی و تسهیل فرآیند صدور مجوز و با توجه به تجمیع سامانه های صدور مجوز کسب و کار در سامانه mojavez.ir، منبعد متقاضیان کسب و کار می توانند با ورود به سامانه مذکور و جستجو فعالیت مورد نظر خود از شرایط اخذ مجوز آگاه و نسبت به درخواست مجوز کسب و کار خود به راحتی اقدام نمایند.

هم‌اکنون لینک و آدرس این سامانه در سایت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در دسترس همگان قرار دارد.