به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری از موافقت مقام عالی وزارت برای اختصاص اعتبارات به کشاورزی استان در دیدار با مقامات وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: به دلیل پایین بودن میزان اعتبارات تبصره ۱۸ پیگیری برای اختصاص اعتبار ویژه توسط بانک کشاورزی کشور درخصوص طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی استان انجام شد که موافقت وزیر محترم را در پی داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: در این دیدار مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به صورت ویژه برای معرفی و استفاده در اجرای طرح‌های اولویت‌دار از جمله کارخانجات شیر، سردخانه، کشتارگاه طیور و کارخانجات فراوری تخصیص داده شد.

وی اظهار داشت: در بحث طرح‌های مکانیزاسیون و همچنین پرداخت اعتبارات سرمایه ای بذر در استان، وزیر جهاد کشاورزی دستور پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد ریال را صادر کرد.

جعفری به رفع ممنوعیت پرداخت تسهیلات به طرح‌های سردخانه کشتارگاه و لبنیات در بانک کشاورزی اشاره کرد و افزود: دستور پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات دریافتی و امهال ۸۰ درصد باقیمانده نیز صادر گردید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان مطالبات راکد وصول شده به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد افزایش خواهد یافت که بیش از ۴۷۰۰ میلیارد ریال می‌باشد، گفت: موافقت تامین سهم صندوق از بانک کشاورزی کشور برای دستور پرداخت در اولویت تسهیلات به پرونده‌های آماده پرداخت و انعقاد قرارداد شده در بانک کشاورزی استان صورت پذیرفت که پس از این موافقت با همکاری بانک کشاورزی استان و همکاران معاونت برنامه‌ریزی سازمان ۶۰۰ میلیارد ریال در این زمینه انجام شده و مابقی در حال اجرا می‌باشد.

شایان ذکر است در دیدار دکتر جعفری رئیس سازمان، معاون اعتبارات و مدیر کل بودجه و اعتبارات بانک کشاورزی کشور، مدیر کل برنامه و بودجه و همچنین مدیر کل برنامه و بودجه وزارت جهادکشاورزی و نیز نماینده اتاق اصناف استان در اتاق اصناف کشور حضور داشتند.