به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، اکبر محمدی گفت: مطالعات مربوط به اجرای طرح آبیاری زیر سطحی برای باغات پسته، زرشک و خرمای شهرستان های بیرجند، خوسف، نهبندان، درمیان، زیرکوه و طبس  این استان در حال انجام می باشد.

مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: در راستای اشاعه و ترویج اجرای طرح آبیاری زیرسطحی، کارگاه آموزشی برای کشاورزان و کارشناسان پهنه سطح استان از طریق شبکه برکت خراسان جنوبی برگزار و مزایا، معایب و نحوه اجرای این نوع سیستم تشریح گردید.

وی اظهار داشت: میزان کمک بلاعوض دولت جهت اجرای این نوع سیستم به ازای هر هکتار مبلغ 60 میلیون تومان می باشد.