به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در تیر ماه بیش از هزار و 97 تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شد.

احمد بیکس افزود: از این میزان 1034 تن کود اوره، 44 تن کود فسفاته،  19 تن کود پتاسه بوده است.

وی بر لزوم اهمیت استفاده از کود‌های شیمیایی با توجه به توصیه کارشناسان تاکید و تصریح کرد: با رعایت اصول بهینه مصرف کودى همزمان با مدیریت مطلوب سایر عوامل موثر در تولید، مى توان بـه سهولت عملکرد محصولات کشاورزى را به مقدار قابل توجهى افزایش داد.