به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: پروژه آبیاری کم فشار چاه خزاعی های درح به مساحت ۳۳.۲  هکتار با اعتبار دولتی ۶.۳ میلیارد ریال و سهم خودیاری ۱.۳ میلیارد ریال  بهره برداری رسید.

محمدرضا زرگری با بیان اینکه میزان آب صرفه جویی شده در این طرح ۸۳۰۰۰ مترمکعب در سال خواهد بود، اظهار داشت: هدف از اجرای پروژه صرفه جوئی در مصرف آب و بالارفتن راندمان آبیاری و در نهایت افزایش عملکرد در هکتار و افزایش سطح زیرکشت می باشد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه عدم نیاز به ایستگاه پمپاژ قوی و نیز عدم نیاز به فیلتراسیون را از مزایای سیستم آبیاری کم فشار برشمرد و ادامه داد: هزینه کمتر در هکتار، کارکرد با فشار کمتر، مصرف انرژی پایین، مناسب برای آب های با کیفیت پایین تر، کاهش تعداد نیروی انسانی و هزینه های مربوط به آن از دیگر مزایای اجرای طرح ابیاری کم فشار می باشد.