به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری  از پیش بینی برداشت ۴ هزار و ۳۰۰ تن خرما از نخلستان‌های استان توسط نخلداران خراسان جنوبی خبر داد وگفت: ارزش تولیدات خرمای امسال ۱۷۰ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از هزار و ۵۰۳ هکتار، هزار و ۱۱۵ هکتار آن درختان نخل بارده است افزود : این میزان برداشت نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش دارد. 

وی تعداد بهره برداران خرما در خراسان جنوبی را هزار و ۶۰۰ خانوار عنوان کرد و گفت: برداشت خرما در استان از اواخر مرداد شروع می‌شود.

جعفری اظهار داشت: ارقام تجاری این محصول کبکاب، مضافتی، زاهدی و ارقام محلی خاره خُش و پُرکو است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: برای حمات خرما کاران در طبس یک سردخانه زیر صفر درجه با ظرفیت ۷۷۰ تن و ۳ سردخانه کوچک با ظرفیت هر کدام ۱۰۰ تن در طبس احداث شده است.

سال گذشته بیش از ۳ هزار تن خرما از نخلستان‌های خراسان جنوبی برداشت شد.