به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، محمدی مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان گفت: بازدیدهای دوره ای مدیریت آب و خاک سازمان از طرح های آب و خاک استان برای بررسی میزان عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های انجام شده یا در دست اقدام، بصورت متوالی انجام می گردد.

در این راستا مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان به همراه ناظرعالی قنوات، مدیر و مسئول آب و خاک شهرستان از پروژه های روستاهای اصقول،گز، محمود کلاته سلیمان، چهکند مود، دوزخ دره و استخره ذخیره آب کشاورزی قنات گیاهان مزار کاهی شهرستان سربیشه بازدید کردند.

 محمدی اظهار داشت: در این بازدیدها بر رعایت کلیه ضوابط فنی و دستورالعمل های ابلاغی در بحث تهیه مستندات و اجرای پروژه ها به لحاظ کیفی و خصوصا ارتقای کیفیت اجرا و نظارت مستمر بر احداث استخرهاي ذخیره آب  و رعایت مسائل ایمنی تاکید گردید.