به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی،  مهدی جعفری گفت: در تأمین ذرت و جو هیچ مشکلی در استان وجود ندارد و فقط در یک بازه زمانی در عرضه سویا مشکلاتی به دلیل تأمین ارز به وجود آمد که این مشکل و کمبود هم در حال حاضر مرتفع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه شترمرغ هم جزو طیور و تحت حمایت جهاد کشاورزی است، افزود: بهره برداران صنعت شترمرغ  می‌توانند از طریق تشکیل  اتحادیه و شرکت تعاونی، سهمیه نهاده ماهانه‌ای را بنا به خوداظهاری از تعداد قطعات شترمرغ  خودشان  داشته باشند و از طرف دیگر می‌توانند از همین طریق و یا معرفی معاونت دام جهاد به کارخانجات تولید نهاده به صورت مستقیم معرفی شوند.

وی با اشاره به این که واحد‌های شترمرغی که پروانه بهره‌برداری دارند در بازه زمانی هر  ۴ ماه می‌توانند از نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود استفاده کنند، بیان کرد: در مواقع بحران، چون شترمرغ  هم دان و هم علوفه مصرف می‌کند، مرغداران در اولویت تأمین نهاده قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تعداد واحد‌های شترمرغی که در استان پروانه گرفته‌اند را ۱۱۴ واحد اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد ۷۷ واحد فقط پروانه تأسیس گرفته‌اند و تا  ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و هم اکنون فقط  ۳۷ واحد بهره‌برداری می‌شوند.

جعفری در مورد تعطیلی واحد‌های شترمرغ عنوان کرد: تعطیلی واحد‌های دارای پروانه انگشت شمار و در حد ۳ الی ۴ واحد هستند.