به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، جلسه مراسم معارفه و توجیه کارکنان تازه استخدام شده سازمان با حضور رئیس سازمان، مسئول تمشیت امور در دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی، مدیر امور اداری و 37  نفر از  قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان جهادکشاورزی استان و شهرستان ها برگزار گردید.

در این مراسم دکترجعفری رییس سازمان جهادکشاورزی استان ضمن تبریک به کارکنان جدید خواستار رعایت فرهنگ سازمانی و تلاش برای توسعه فردی و اجتماعی و مهارت آموزی در محل خدمت شده و از ایشان به عنوان سرمایه انسانی ارزشمند سازمان یاد کرد.

در ادامه مسئول تمشیت امور در دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه  سازمان با تاکید بر رعایت شئونات و شعائر اسلامی و حضور در مراسم های دینی تاکید نمود.

در پایان نکاتی مدیر امور اداری سازمان در خصوص قوانین عمومی مورد نیاز به ویژه  قانون تخلفات اداری را برای حاضران تشریح کرد.

به استناد تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه مورخ 1386/10/01هیات محترم وزیران مراسم قرائت سوگندنامه و امضا منشور اخلاقی و اداری کارکنان جدید الورود سازمان در محل خدمت آنها انجام خواهد گردید.