به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، جلسه سیاست‌های صنعت طیور استان با حضور دکتر جعفری رئیس سازمان، تعدادی از معاونین و مدیران سازمان و همچنین مدیرعامل اتحادیه مرغ داران استان و نمایندگان ادارات تابعه برگزار گردید.

حامد عارفی نیا مدیر طیور سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در این خصوص گفت: در این جلسه بررسی وضعیت  واحدهای دارای مجوز و راکد، بررسی در اختیار گذاشتن وضعیت توزیع نهاده سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه ماکیان شرق، بررسی وضعیت تامین کنجاله سویا تا آخر هفته جاری، مرتفع شدن مشکل تامین کارتون کشتارگاه قائن طیور و بحث خرید مرغ توسط پشتیبانی امور دام از روزهای جاری انجام شود، پیگیری درخصوص موضوع کشیک کشتارگاه‌ها در روزهای تعطیل متوالی و همچنین پیگیری در مورد موضوع حمایت از زنجیره‌های تولید مرغ تخمگذار در استان از مهمترین مباحثی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت که گزارش عملکرد آن در اولین جلسه بعد ارائه خواهد شد.