به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، حامد عارفی نیا گفت: پیگیری‌های مناسب در خصوص ارسال و دریافت به موقع نهاده‌ها به استان که در موعد مقرر انجام شد، موجب افزایش جوجه‌ریزی در استان گردیده است.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: تحقق ۹۲ درصدی جوجه‌ریزی در سطح کشور، سهم استان خراسان جنوبی بوده که جزو استان‌های پیشرو در این امر می‌باشد.

وی اظهار داشت: بر این اساس استان خراسان جنوبی در محدوده سبز تولید قرار گرفته است.