به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری گفت: طرح تولید قراردادی گوشت شتر در چهار شهرستان استان به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: برای اجرای این طرح مراحل اولیه تخصیص نهاده انجام شده و در مرحله تخصیص ارز هستیم تا بتوانیم شتر را از پاکستان وارد کنیم.

وی اظهار کرد: چهار شهرستان طبس، نهبندان، بشرویه و خوسف برای اجرای این طرح مهم انتخاب شدند و نهاده و ارز مورد نیاز را تامین خواهیم کرد لذا سودآوری خوبی برای کشاورزان خواهد داشت.