به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز سه شنبه دکتر جعفری رئیس سازمان به همراه  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، فرماندار و جمعی از مسئولان استان از مجتمع گاوداري دشت مرک و دو واحد گاوداري حاشیه شهرستان بیرجند بازدید کردند.

اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در جریان این بازدیدها گفت: تامین گاز، آب پایدار، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای علوفه دامداری ها و تکمیل چرخه فرآوری دامی از جمله لبنیات و گوشت از دغدغه های دامداران بود که برای رفع آنها با سازمانها و ادارات مرتبط رایزنی خواهد شد.