به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرصنایع تبدیلی سازمان گفت: طی ۱۰ سال گذشته در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی تعداد ۲۸۸ واحد تولید با سرمایه‌گذاری ثابت ۸۱۲۷ میلیارد ریال ایجاد که باعث اشتغال مستقیم ۴۴۳۹ نفر شده است.

علیرضا حسینی افزود: تعداد ۲۸۸ کارخانه صنایع تبدیلی و غذایی با ظرفیت اسمی ۱۳۳۴ هزار تن، توانایی جذب و فراوری بیش از ۱۶۴۲ هزار تن انواع محصولات کشاورزی استان را دارد.

مدیرصنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: این امر باعث جلوگیری از فساد و ضایعات تولیدات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده استان می‌باشد.