به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان گفت: سطح زیر کشت زرشک در این استان از سال گذشته تاکنون به ۲۴ هزار هکتار افزایش یافته است.

محمدرضا اکبری افزود: پارسال سطح زیر کشت زرشک در استان حدود ۲۰ هزار هکتار بود و در یک سال گذشته چهار هزار هکتار به این سطح اضافه شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۴۳ درصد محصول زرشک خراسان جنوبی شامل ۹۷ هزار تن زرشک تر فرآوری و بسته‌بندی می‌شود.

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: طرح زنجیره ارزش افزوده زرشک برای اولین بار پیگیری شده و برای این طرح ۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد که بسیار ارزشمند است.