به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرصنایع تبدیلی سازمان گفت: در حال حاضر تعداد 5 واحدفرآوری انار صنایع تبدیلی در سطح استان فعال می باشند.

 محمدعلی حسینی با بیان اینکه در این 5 واحد فرآوری انار امکان تولید کنسانتره و رب انار با ظرفیت اسمی 3500 تن می باشد، اظهار داشت: همچنین می توانند 25000 تن انار مازاد برمصرف بازار به عنوان مواد اولیه تولید و جذب نمایند.

مدیرصنایع تبدیلی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: بر این اساس برای 62 درصد تولید انار امکان فرآوری و تولید کنسانتره و رب انار در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی استان وجود دارد.