به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امور زراعت سازمان گفت: سطح زیر کشت محصولات علوفه ای استان در سال زراعی جاری در سطح 18066 هکتار با کاشت 12 گونه و تولید 570320 تن بصورت بهاره وپاییزه صورت میگیرد.

محمد رزقی افزود: برداشت این سطح با 35 دستگاه چاپر وسایر دستگاههای مرتبط از دروگر وبسته بند انجام می شود .

وی با بیان اینکه تعداد 66263 نفر بهره بردار استان به کشت محصولات علوفه ای اشتغال دارند، ادامه داد: همچنین بیش از 80 درصد محصولات علوفه ای بصورت بهاره کشت میگردد .

وی سورگوم، ذرت و چغندر علوفه ای را بعنوان عمده محصولات علوفه ای حجیم برشمرد و اظهار داشت: کشت محصولات علوفه ای بهاره و تابستانه از اسفندماه آغار و تا مردادماه با توجه به شرایط اقلیمی ونوع محصول ادامه دارد .

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: برداشت محصولات علوفه ای که از خردادماه آغاز میگردد تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت .

رزقی افزود: با عنایت به اشتغال بیشتر جوامع روستایی وعشایری وهمچنین بخشی از ساکنین شهرها به پرورش دام سبک وسنگین، محصولات تولیدی به مصرف دامداریهای سنتی وصنعتی داخل استان می رسد .

وی ادامه داد: در همین راستا و به منظور ذخیره سازی، غنی سازی علوفه و تغذیه واحدهای دامداری در استان 266 واحد 180 متر مکعبی سیلوی علوفه فعال در واحدهای صنعتی به ظرفیت تقریبی 48 هزار متر مکعب موجود می باشد .

وی با بیان اینکه نیاز بخش دام استان هرساله بیش از 80 هزارتن علوفه خشبی در بخش زراعت از سایر محصولات تولید وبه مصرف می رسد، اظهار کرد: یکی از سیاستهای سازمان جهادکشاورزی استان  به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح وافزایش بهره وری واستفاده بهینه از منابع خصوصا صرفه جویی در آب، اجرای طرحهای بهزراعی شامل تغییر آرایش کشت، تامین وتدارک بذور اصلاح شده مقاوم به شوری و تنشهای محیطی، تامین تسهیلات سرمایه درگردش، تنظیم برنامه تغذیه گیاهی، تامین ماشین آلات مرتبط کاشت و برداشت(شامل انواع بذرکارها ،چاپر وبسته بند) تامین وترویج کودهای موردنیاز می باشد که هرساله برنامه های مورد نظر در کلیه شهرستانها با توجه به فصل اجرا می شود .