به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان از پیش‌بینی برداشت ۲۰ میلیون گل نرگس به ارزش تقریبی هزار میلیارد ریال در این استان در سال جاری خبر داد و گفت: سطح زیر کشت گل نرگس استان ۴۰.۲ هکتار است که از این مقدار ۲۵ هکتار در خوسف و ۱۴.۵ هکتار در طبس است.

محمدرضا اکبری افزود: همچنین کشاورزان سربیشه در چند سال اخیر به کشت گل نرگس ورود پیدا کرده‌اند و در این شهرستان نیز هفت دهم هکتار کشت شده است.

وی با اشاره به اینکه در هر مترمربع به صورت میانگین ۵۰ شاخه گل نرگس برداشت می‌شود، بیان کرد: تعداد بهره‌برداران این محصول ۷۵۰ نفر هستند.

وی با بیان اینکه برداشت این محصول از اواخر آبان آغاز می‌شود و تا نیمه اسفند ادامه دارد گفت: اشتغالزایی گل نرگس بالاست در حالی که مصرف آب آن کم بوده در نتیجه باید همه دست به دست هم دهیم تا میزان عملکرد و برداشت گل در منطقه افزایش یابد.

اکبری بیان کرد: گل نرگس تولیدی این استان به تهران، اصفهان، زاهدان و مشهد برای فروش ارسال و بیشتر تلاش می‌شود که گل نرگس به استان‌های همجوار ارسال شود چرا که بسته‌بندی، نگهداری، ماندگاری و ارسال مهم است و هرچه مسافت نزدیک‌تر باشد، گل بهتری به دست مشتری می‌رسد.

وی افزود: اگر فرآوری گل نرگس در استان توجیه اقتصادی داشته و مانند سایر محصولات کشاورزی درخواست وجود داشته باشد، حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته‌بندی حمایت کرده و مجوزهای لازم را صادر می‌کند.

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: شرایط اقلیمی خراسان جنوبی، آب، هوا، تغذیه و کودهای حیوانی باعث شده کیفیت گل نرگس تولیدی بهتر باشد که مزیتی برای استان است از طرفی شرایط آب و هوایی گرم و خشک استان میزان بهره‌وری و تولید را نسبت به سایر استان‌هایی که گل نرگس دارند، کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه هر شاخه گل نرگس در استان ۵۰ هزار ریال به فروش می‌رسد گفت: خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید گل نرگس در کشور را دارد و خوسف هم در استان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.