به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امور زراعت سازمان گفت: از برنامه ها وطرحهای شاخص سازمان جهادکشاورزی استان در راستای کشت و توسعه محصولات راهبردی، توسعه کشت دانه های روغنی به منظور خودکفایی در تامین روغن خوراکی است . 

محمد رزقی با بیان اینکه برنامه ریزی محصولاتی سازگار با اقلیم و شرایط منابع آبی و خاکی در حال اجرا می باشد، اظهار کرد: محصول گلرنگ از جمله محصولات روغنی صنعتی سازگار با اقلیم استان است که به منظوراستحصال روغن، تولید گل به منظور تامین نیاز بخش صنعت و پایداری تولید غلات و جایگاه این محصول در تناوب اهمیت ویژه ای دارد .

وی افزود: سطح زیر کشت استان در سال زراعی 1403-1402 به میزان 70 هکتار پیش بینی گردیده که تاکنون 60 هکتار محقق گردیده  و در مناطق گرمسیر استان بصورت پاییزه وبهاره ادامه دارد .

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: به منظور حمایت از کشاورزان عزیر این محصول در قالب کشت قراردادی وتضمین صدرصدی خرید، 20درصد تخفیف حق بیمه وپرداخت حق بیمه محصول در پایان فصل برداشت و همچنین کمک هزینه کرایه حمل محصول به مراکز خرید دولتی به ازای هرتن 150 هزار تومان وتامین کود شیمیایی یارانه ای از جمله حمایتهای دولت برای کشت این محصول می باشد .

رزقی بیان کرد: کشاورزان عزیز جهت انعقاد قرارداد می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز جهادکشاورزی و یا مدیریتهای جهادکشاورزی محل زندگی و دریافت مشاوره و راهنمایی ازکارشناسان مربوطه اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی ایران بصورت غیر حضوری نموده واز مزایای این طرح بهره مند گردند .