به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان  از افزایش۵۱ درصدی تولید محصولات گلخانه ای خراسان جنوبی در مقایسه با سال قبلخبر داد وگفت: از ابتدای سال از سطح ۹۰ هکتاری گلخانه‌های استان  ۱۲ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی، ۱.۵ میلیون عدد انواع گل شاخه بریده، ۲۸۰ هزار عدد انواع نشاء گل و گیاه زینتی و محصولات سبزی و صیفی و ۹۶۰ تن انواع سبزیجات برگی برداشت شده است.

محمدرضا اکبری ارزش محصولات گلخانه‌ای را ۷۹۶ میلیارد و هشتصد میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تعداد بهره برداران گلخانه‌ای استان  ۵۷۰ خانوار است.

وی گفت: بیشترین سطح گلخانه در استان، به شهرستان‌ های فردوس، قاین و خوسف، اختصاص دارد.