به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان از کشت گل نرگس در سطح 40.2 هکتار از باغات استان خبر داد و گفت: از این مقدار 25 هکتار در خوسف و 14.5 هکتار در طبس است.

مهدی جعفری با بیان اینکه تعداد بهره برداران این محصول 750 نفر هستند افزود: در چند سال اخیر کشاورزان شهرستان سربیشه هم به کشت گل نرگس ورود پیدا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: شرایط اقلیمی خراسان جنوبی، آب، هوا، تغذیه و کودهای حیوانی باعث شده کیفیت گل نرگس تولیدی بهتر باشد که مزیتی برای استان است. از طرفی شرایط آب و هوایی گرم و خشک استان میزان بهره‌وری و تولید را نسبت به سایر استان‌هایی که گل نرگس دارند، کاهش می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: اشتغالزایی گل نرگس بالاست در حالی که مصرف آب آن کم بوده در نتیجه باید همه دست به دست هم دهیم تا میزان عملکرد و برداشت گل در منطقه افزایش یابد

جعفری با بیان اینکه اگر فرآوری گل نرگس در استان توجیه اقتصادی داشته و مانند سایر محصولات کشاورزی درخواست وجود داشته باشد، حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته‌بندی حمایت کرده و مجوزهای لازم را صادر می‌کند افزود: هر شاخه گل نرگس در استان 50 هزار ریال به فروش می‌رسد.