به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری از برداشت ۷۲ هزار و ۸۰۰ تن چغندر علوفه‌ای در خراسان جنوبی خبر داد وگفت: چغندر علوفه‌ای از جمله محصولات علوفه‌ای بومی  خراسان جنوبی است که با توجه به شوری منابع آبی و خاکی، خشکسالی و خوش خوراکی نسبت به سایر علوفه‌ها جایگاه ویژه‌ای در تامین خوراک دام واحد‌های سنتی وصنعتی ودام‌های سبک وسنگین در پروار بندی دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود:  از این رو با توجه به اهمیت تامین علوفه‌ای پایدار دامداران شهرستان، خالص سازی و تکثیر بذر این رقم و توزیع در بین کشاورزان شهرستان و توسعه مزارع الگویی برای توسعه کشت این محصول در دستور کار این مدیریت است.

وی اظهار داشت: این محصول دارای ظرفیت تولید بالا است، به گونه‌ای که چنانچه شرایط مدیریت مزرعه به نحو مطلوب صورت گیرد عملکرد ۴۵۰ تن در هکتار دور از انتظار نیست و از نظر حجم تولید در واحدسطح سایر محصولات علوفه‌ای قابل رقابت با آن نیست.
جعفری عنوان کرد: این محصول در بیشتر شهرستان‌های استان در بهاره کشت می‌شود و با تنش‌های آبی سازگاری بالا دارد به طوری که با ۱۲ دور آبیاری، حداکثر تولید برای ارقام محلی دراستان ثبت شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سطح زیر کشت استان هزار و ۲۲۶ هکتار است، افزود: پیش بینی می‌شود به صورت میانگین بیش از ۷۲هزار و ۸۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی  برداشت ۳۰۰ تن چغندر علوفه‌ای در هر هکتار توسط کشاورز دشت مختاران شهرستان سربیشه را یک موفقیت برای بخش کشاورزی دانست.

جعفری گفت: از اقدامات اساسی سازمان جهادکشاورزی استان در حمایت از توسعه کشت این محصول و برطرف کردن بخشی از علوفه مورد نیاز واحد‌های دامداری استان، طرح شناسایی وجمع آوری توده‌های بومی، با همکاری دانشگاه ومرکز تحقیقات آغاز شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: هم چنین ایجاد مزارع الگویی ومقایسه ارقام به منظور توسعه کشت پاییزه محصول برای صرفه جویی در آب را در دستور کار قرار داده ایم.