به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: طی ماه گذشته بیش از دو هزار و 267 تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شد.

احمد احمدنژاد افزود: از این میزان هزار و 383 تن کود ازته، 445 تن کود فسفاته،  439 تن کود پتاسه بوده است.

وی با اشاره به اینکه حواله کود به ‌صورت الکترونیکی برای هر کشاورز صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: این موضوع بر اساس اطلاعات کشت بهره‌برداران در سامانه پهنه بندی بوده که طبق نیاز کشاورز به کود شیمیایی، حواله الکترونیکی صادر و کشاورزان کود خود را از کارگزاری‌های توزیع نهاده دریافت می‌کنند.