به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: کشت آبی ریشه آنغوزه به صورت آزمایشی در دستورکار معاونت بهبود تولیدات گیاهی قرار گرفت.

محمدرضا اکبری افزود: با توجه به تداوم خشکسالی در استان و کمبود ذخیره رطوبت در مناطق دیم­کاری استان جهت تداوم تولید محصول آنغوزه، کشت آبی ریشه آنغوزه برای اولین بار در استان و به صورت آزمایشی انجام شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: برای انجام این کار ریشه آنغوزه داخل گلخانه تولید و به مقدار  11000 عدد بین متقاضیان کشت آبی در مناطق مختلف استان توزیع و در آذر ماه امسال کشت گردید.