به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری عنوان کرد: دو واحد پرورش مرغ تخم گذار، یکی با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه با اعتبار ۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان و دیگری پرورش مرغ تخم گذار با ظرفیت ۳۲ هزار قطعه در روستای کریم آباد بخش ماژان با اعتبار ۴ میلیارد تومان در خوسف مرغ پولت پرورش می دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت:  در مرغداری پرورش پولت جوجه ی یک روزه را تا سن ۹۰  روز پرورش می دهند و بعد از اینکه به سن بلوغ یا همان تخم دهی رسیدند، آنها را به مرغداری تخمگذار منتقل می کنند.

وی افزود: در مرغداری تخمگذار، طیور در فقس هایی که ابعاد و ظرفیت مشخصی دارند زندگی می کنند و همان طور که می دانید این فقس های به صورت انبوه و طبقاتی قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: در مرغداری پولت پرندگان بر روی زمین پرورش می‌یابند و دان خوری و آب خوری و نیپل و سایر تجهیزات طوری فراهم شده است که طیور در بستر زمین تغذیه شوند.

جعفری گفت: در مرغداری پرورش پولت، پرنده از سن یک روزه گی وارد سالن می‌شود، به همین دلیل این امکان وجود ندارد که از همان سنین وارد مرغداری تخمگذار درون فقس شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: فرق بین مرغداری تخمگذار با پولت، در پرورش قفسی و بدون قفسی نیست، زیرا این امکان وجود دارد تا جوجه‌ها را نیز درون فقس پرورش داد شود که این امر برای مدیریت بهتر و مراقبت بیشتر جوجه بسیار موثر می‌باشد.

وی افزود: برخی از جوجه‌ها در سن ۹۰ روزه به تخم دهی می‌رسند و برخی دیگر تا سن ۱۰۰ روزه گی به تخم دهی می‌رسند، به این مرحله که جوجه در حال بالغ شدن است نیمچه نیز می‌گویند.

اینکه جوجه در چه سنی به تخم دهی می‌رسد، یا اینکه نیمچه تخمگذار در چند روزه گی تخم دهد، به عوامل مختلفی همچون نژاد و شرایط رشد بستگی دارد.