به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، دکتر مهدی جعفری در دیدار با گرشاسبی معاون پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور اظهار کرد: جذب هیات علمی برای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام خواهد شد.

وی افزود: ۳۷ ایستگاه آبخوان‌داری کشور تحت نظارت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.

وی ادامه داد: ۲ مورد از این ایستگاه ها در خراسان جنوبی و شامل ایستگاه آبخوانداری بیرجند و ایستگاه آبخوانداری میغان نهبندان است که به دلیل شرایط اقلیمی این استان از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه توجه ویژه به حوزه پژوهش و تحقیق در این بخش خاطرنشان کرد: ایجاد بخش تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است که گرشاسبی معاون پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور به همراه جمعی از کارشناسان این پژوهشکده با هدف بررسی وضعیت و چالش های ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی آبخوانداری و پخش سیلاب استان و تصمیم گیری درباره آینده ایستگاه های آبخوانداری به خراسان جنوبی سفر کرده است.