رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه یک راه مهم حمایت از زرشک کاران، صادرات این محصول با هدف ارز اوری در راستای ایجاد بازار پایدار و حمایت از تولیدکننده است، گفت: خراسان جنوبی باید مرجع صادرات زرشک‌ کشور شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، دکتر مهدی جعفری امروز (۸ اسفند) در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: استاندارد زرشک نوشته و آماده شده است و آیتم های کنترل کیفی این‌محصول از کشور آلمان به دانشگاه بیرجند تحویل داده شده است.

وی گفت: دانشگاه بیرجند هم‌اکنون می‌تواند کنترل کیفی زرشک را مطابق با آزمایشگاه آلمان تحویل بدهد و بر همین اساس، محصول را صادر ‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی قطب تولید زرشک دنیا است و یک راه مهم حمایت از زرشک کاران، صادرات این محصول با هدف ارز آوري در راستای ایجاد بازار پایدار و حمایت از تولیدکننده است، گفت: خراسان جنوبی باید مرجع صادرات زرشک کشور شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه یک راه مهم حمایت از زرشک کاران، صادرات این محصول است، افزود: این مهم یک اولویت برای تولیدکنندگان و مسؤولان این بخش است.

جعفری گفت: ۴۳ درصد زرشک خراسان جنوبی فرآوری و مابقی بسته بندی می‌شود و می‌طلبد در این زمینه ارزش آفرینی کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با دارا بودن تعداد هفت شرکت به عنوان قطب شرکت‌های سهامی زراعی در کشور مطرح است، افزود: شرکت های سهامی زراعی استان با داشتن زنجیره تولید و افزایش بهره وری و راندمان، نقش مهمی در تولید بخش کشاورزی استان ایفا می‌کنند به طوریکه با داشتن چهار درصد از منابع آبی استان، بالغ بر ۱۱ درصد از مجموع تولیدات بخش کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: میزان سهام دولت در شرکت سهامی زراعی خضری ۲۵ درصد، اسلام آباد ۴۴ درصد، خوشاب ۱۷ درصد، سرچاهی عماری و سهل آباد چهار درصد و مهدی آباد پنج درصد می باشد.

وی یادآور شد: این‌شرکت‌ها موجب رشد و توسعه پایدار در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری، مشارکت کشاورزان در برنامه توسعه و تحول کمی و کیفی در ساختار کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی می شوند.