به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، دکتر محمد مهدی قاسمی امروزپنج‌شنبه (۱۷ اسفند) در دیدار با مدیران، مسئولین و بهره برداران شرکت های سهامی زراعی شهرستان قاینات گفت: شرکت‌های سهامی زراعی که که این استان، یکی از ظرفیت‌های بسیار اساسی برای متشکل کردن مردم می‌باشد.

معاون سازمان تات و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات حال حاضر ما نظام خرده مالکی است که نتوانستیم آنچنان که باید متشکل کنیم، ادامه داد: خراسان جنوبی از معدود استان‌هاییست که توانسته تمامی اراضی خود را در قالب دو شرکت سهامی زراعی متشکل کرده است.

وی با اشاره به اینکه این شرکت‌ها می‌بایست برای پر کردن شکاف بهره‌وری قراردادهایی را با کشاورزان منعقد کند، افزود: یکی از مهمترین وظایف ترویج کشاورزی توانمندسازی نیروی انسانی می‌باشد.

وی با بیان اینکه از آخرین تکنولوژی‌ها می‌بایست به نحو مطلوب استفاده گردد، گفت: بین کشاورزانی که رفتار نوآورانه دارند و از آخرین تکنولوژی‌ها بهره می‌برند و در امور خود دقت نظر دارند با کشاورزانی که به صورت تجربی و سنتی و عادی مشغول فعالیت هستند بسیار تفاوت می‌باشد.

قاسمی بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ترویج کشاورزی، الگوبرداری از رفتار کشاورزانی که از تکنولوژی‌ها و دانش روز استفاده می‌کنند و آموزش و ترویج آن برای سایر کشاورزان می‌باشد.

معاون سازمان تات و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: استفاده از دانش و تکنولوژی روز بهره‌گیری از کشاورزان پیشرو باعث افزایش ضریب راندمان کشاورزی در سطح منطقه می‌گردد.

وی عنوان کرد: مسئولین، تشکل‌ها، خانواده جهادکشاورزی اعم ازمدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها، مراکزجهادکشاورزی، مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی، مرکز تحقیقات و همه می‌بایست برای استفاده از امکانات در راستای آموزش و توسعه کشاورزی فعالیت نمایند.

وی با اشاره به اینکه خود اتکایی و خودکفایی جز با همت جهادی امکان‌پذیر نمی‌باشد، اظهار داشت: خراسان جنوبی با پیشینه کشاورزی بسیار مناسب باید کلکسیونی از امکانات کشاورزی و محصولات مزیت‌دار را به خود اختصاص دهد.

قاسمی گفت: کشاورزان خراسان جنوبی می‌بایست از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نهایت استفاده را ببرند و با استفاده از توان و ظرفیت بومی تاثیر تحریم‌های بین المللی را به حداقل برسانند.

معاون سازمان تات و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه کشاورزان پرتلاش در کشور چهارفصل ایران که از  منابع مختلف زیست محیطی، آبی و خاکی برخوردار است، می‌توانند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی را مرتفع نمایند، اظهار کرد: برای برون رفت از شرایط فعلی تنها با عزم ملی و همت جهادی همه کشاورزان، تولیدکنندگان و بهره‌برداران امکان‌پذیر می‌باشد.