به گزاش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمد رزقی اظهار کرد: مهمترین وظیفه بخش زراعت استان، برنامه ریزی برای تولید محصولات زراعی در راستای تامین امنیت غذایی و در قالب الگوی کشت ابلاغی به استان است.

وی افزود: خراسان جنوبی 70 هزار هکتار سطح زیرکشت زارعی با تولید 854 هزار تن محصولات زارعی دارد که نزدیک به 60 گونه محصول زارعی مهم است که در راستای الگوی کشت انجام می شود.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه غلات حدود 50 درصد سطح زیرکشت محصولات زراعی را به خود اختصاص می دهد، ادامه داد: در این راستا تامین نهاده ها و پشتیبانی این بخش از جمله تامین و نظارت بر کود شیمیایی و بذر را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه 2300 تن بذر اصلاح شده یارانه ای بین زارعین توزیع شده است، گفت: در بحث گندم چهار رقم سازگار (ارگ، برزگر، نارین، حیدری) در استان تولید و در اختیار زارعین قرار می گیرد و بخشی از بذر مازاد به 7 استان همجوار که اقلیم مشابه خراسان جنوبی دارند، صادر می شود.

به گفته وی، تامین و توزیع کود شیمیایی یارانه ای نیز از دیگر وظایف این مدیریت است، اظهار کرد: حدود 28 هزار تن سهمیه کود زارعی و باغی استان است که 75 درصد مربوط به بخش زارعی و 25 درصد بخش باغبانی است که عمده این کود به صورت یارانه ای در اختیار کشاورز قرار می گیرد.

رزقی از توسعه روش های نوین آبیاری در سطح مزارع با بهره گیری از آبیاری تیپ هم خبر داد و افزود: در این زمینه شهرستان زیرکوه پیشرو است.

وی با بیان اینکه دومین سطح زیرکشت استان بعد از غلات را محصولات علوفه ای تشکیل می دهد که بیش از 12 گونه داریم، خاطرنشان کرد: رتبه سوم کشور را در تولید سورگوم و ارزن و رتبه هشتم را در تولید علوفه را خراسان جنوبی در سطح کشور دارد.

وی سطح زیر کشت محصولات علوفه ای استان را 18 هزار هکتاراعلام کرد و گفت: تولید محصولات علوفه ای استان570 هزار تن است که نیمی ازعلوفه مورد نیاز دامداری های استان را در بخش صنعتی و سنتی تامین می کند.