به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اکبر محمدی با اشاره به تعداد منابع آبی خراسان جنوبی گفت: حدود 2 هزار و 68 حلقه چاه، 6 هزار و 983 رشته قنات و 2 هزار و 864 رشته چشمه در سطح استان خراسان جنوبی وجود دارد.

به گفته وی آمار ثبت شده استان در سامانه اطلاعات مکانی قنوات کشور بیش از هفت هزار و 600 رشته است که باید این آمار توسط شرکت آب منطقه ای استان ثبت شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: میزان آب استحصال شده از چاه ها در سال جاری 560 میلیون متر مکعب، قنوات 197 میلیون مترمکعب و چشمه ها 31 میلیون متر معکب است که در مجموع حدود 788 میلیون مترمعکب آب استحصال شده از این سه بخش است.

وی با اشاره به اینکه 25 درصد این آب استحصال شده در حوزه قنوات است، افزود: آب قنوات با کیفیت و شیرین است که باید در بحث قنوات بیش از گذشته تلاش کنیم که پروژه های احیای قنوات را در سطح استان اجرا کنیم.

محمدی تصریح کرد: 96 درصد چاه های کشاورزی خراسان جنوبی مجهز به کنتور هوشمند هستد که برداشت از سفره های آب زیرزمینی و تعادل بخشی توسط کشاورزان به خوبی رعایت می شود.

وی تاکید کرد: ایجاد استخرهای ذخیره آب کشاورزی، احیا و مرمت قنوات، احداث جاده بین مزارع، احداث، تکمیل و بهسازی کانال های آبرسانی کشاورزی و انتقال آب، یکپارچه سازی، تجهیز، نوسازی و زهکشی اراضی سنتی و ایجاد زیرساخت های مجتمع های دامپروری از دیگر برنامه های در دستور کار این مدیریت است.

محمدی گفت: در بحث اعتبارات استانی از ابتدای امسال تاکنون 74 میلیارد تومان اعتبارات مصوب داشته ایم که از این رقم تاکنون 47 میلیارد تومان تخصیص یافته است که بیشترین درصد آن مربوط به حوزه قنوات است.

وی با اشاره به اینکه همچنین در بخش اعتبارات ملی نیز در حوزه آب و خاک، 106 میلیارد تومان مصوب داشته ایم که از این رقم 20 میلیارد تومان تخصیص یافته است که در این بخش نیز قنوات،  بیشترین سهم از اعتبارات را به خود اختصاص داده اند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: مطالعات خاک در حدود 600 هکتار از اراضی استان در سال جاری انجام می شود.