به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، محمد شبانی اظهار کرد: در سطح استان خراسان جنوبی 35 مجتمع دامپروری (شامل گاوشیری، بره پرواری، شتر پرواری، شتر شیری و بز داشتی) موجود است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: از این تعداد هفت مجتمع به شرکت شهرک های کشاورزی استان واگذار شده است که در حال پیگیری به منظور تکمیل زیرساخت ها هستند.

وی میانگین درصد پیشرفت فیزیکی در مجتمع های گاو شیری و بزداشتی را 21.5 درصد و مجتمع پرواربندی بره و شتر را 22.5 درصد اعلام کرد.

به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی هم اکنون در این مجتمع ها بیش از 22 هزار راس دام موجود است.

شبانی خاطرنشان کرد: مجتمع های دامپروری در سطح استان از نظر پروانه و امکان سنجی ایجاد مجتمع های جدید در شهرها با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام دامپزشکی و مدیریت شهرستان ها و مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی ساماندهی می شوند.