به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اکبر محمدی افزود: از مجموع ۱۶۳ هزار هکتار سطوح آبی استان تاکنون در ۴۰ هزار هکتار از این سطوح سیستم‌های نوین آبیاری اجرا شد و در مجموع حدود ۲۵ درصد اراضی کشاورزی استان به این سامانه‌ها مجهز شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ کیلومتر احیا و مرمت قنوات در استان انجام شده که بخشی زیادی از مرمت قنوات با مشارکت مردم انجام شده‌است، بیان کرد: از مجموع چهار هزار کیلومتر طول قنوات استان خراسان جنوبی بیش از هزار و ۳۰۰ کیلومتر احیا و مرمت شده‌ است.

محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر راندمان آبیاری در استان ۴۸.۵ درصد است، بیان کرد: تمام طرح‌های اجرایی شده در حوزه آب و خاک در راستای افزایش راندمان آبیاری است و براساس هدف‌گذاری انجام شده که راندمان آبیاری بخش کشاورزی استان به ۵۵ درصد باید در سال ۱۴۰۵ برسد.