به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، معاون تولیدات گیاهی سازمان گفت: تولیدات گلخانه های استان ۵۱ درصد افزایش داشته است.

محمدرضا اکبری با اشاره به اینکه از ابتدای سال از سطح ۹۳.۵ هکتار از گلخانه‌های استان بیش از ۱۲ هزار تن تن انواع محصولات سبزی و صیفی، ۱.۵ میلیون انواع گل شاخه بریده، ۲۸۰ هزار عدد انواع نشاء گل و گیاه زینتی و محصولات سبزی و صیفی و ۹۶۰ تن انواع سبزیجات برگی برداشت شده است گفت :این میزان نسبت به سال گذشته ا ۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: ارزش  محصولات گلخانه‌ای  از جمله  گوجه فرنگی، فلفل، خیار و سبزیجات برگی،796 میلیارد و 800 ملیون تومان  است. 

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان این که خراسان جنوبی  ۵۷۰ خانوار بهره بردار دارد، گفت: بیشترین سطح گلخانه در استان به ترتیب مربوط به شهرستان‌های فردوس، قاین و خوسف است.